Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων

[πηγή]


Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος
Η τεχνική της ιεραρχικής σχεδίασης και επίλυσης ή η διαδικασία σχεδίασης «από επάνω προς τα κάτω» όπως συχνά ονομάζεται (top-down program design) περιλαμβάνει τον καθορισμό των βασικών λειτουργιών ενός προγράμματος, σε ανώτερο επίπεδο, και στη συνέχεια τη διάσπαση των λειτουργιών αυτών σε όλο και μικρότερες λειτουργίες, μέχρι το τελευταίο επίπεδο που οι λειτουργίες είναι πολύ απλές, ώστε να επιλυθούν εύκολα.
Σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης είναι η διάσπαση λοιπόν του προβλήματος σε μια σειρά από απλούστερα υποπροβλήματα, τα οποία να είναι εύκολο να επιλυθούν οδηγώντας στην επίλυση του αρχικού προβλήματος.
Τμηματικός προγραμματισμός
Η ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος υλοποιείται με τον τμηματικό προγραμματισμό. Μετά την ανάλυση του προβλήματος σε αντίστοιχα υποπροβλήματα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα (module) που γράφεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τμήματα προγράμματος.
Ο τμηματικός προγραμματισμός διευκολύνει τη δημιουργία προγράμματος, μειώνει τα λάθη και επιτρέπει ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και συντήρηση του προγράμματος από τρίτους.
Δομημένος προγραμματισμός
Ο δομημένος προγραμματισμός παρουσιάστηκε στα μέσα του 60. Δεν είναι απλώς ένα είδος προγραμματισμού, είναι μια μεθοδολογία σύνταξης προγραμμάτων που έχει σκοπό να βοηθήσει τον προγραμματιστή στην ανάπτυξη σύνθετων προγραμμάτων, να μειώσει τα λάθη, να εξασφαλίσει την εύκολη κατανόηση των προγραμμάτων και να διευκολύνει τις διορθώσεις και τις αλλαγές σ’ αυτά.
Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών και μόνο στοιχειωδών λογικών δομών, τη δομή της ακολουθίας, τη δομή της επιλογής και τη δομή της επανάληψης. Όλα τα προγράμματα μπορούν να γραφούν χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις τρεις δομές καθώς και συνδυασμό τους. Κάθε πρόγραμμα όπως και κάθε ενότητα προγράμματος έχει μόνο μια είσοδο και μόνο μια έξοδο.
Ο δομημένος προγραμματισμός ενθαρρύνει και βοηθάει την ανάλυση του προγράμματος σε επί μέρους τμήματα, έτσι ώστε σήμερα ο όρος δομημένος προγραμματισμός περιέχει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο και τον τμηματικό προγραμματισμό.
Πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού
Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού
  •  Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων  
  • Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα
  • Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα
  • Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος
  • Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους
  • Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου