Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

C++ μάθημα 3ο

Το Ρεζουμέ:

Σε αυτό το μάθημα είδαμε πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε το cout με διάφορους τρόπους, για να εμφανίζετε τα δεδομένα εξόδου στην οθόνη. Όλα τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε  στο υπόλοιπο βιβλίο θα χρησιμοποιούν το cout. Πριν προχωρήσετε  στο μάθημα 4, βεβαιωθείτε ότι έχετε μάθει τα παρακάτω:
  • Το ρέυμα εξόδου cout σας επιτρέπει να εμφανίζεται χαρακτήρες και αριθμούς.
  • Τα προγράμματα σας μπορούν να εκτελούν αλλαγές γραμμής στην οθόνη, χρησιμοποιώντας το \n ή το endl. Ακόμα τα προγράμματα σας μπορούν να στέλνουν ειδικούς χαρακτήρες  για έξοδο στο cout, πχ  το χαρακτήρα \t για να παραχθεί ένας στηλοθέτης (tab)
  • Οι χειριστές dec oct και hex επιτρέπουν στα προγράμματα σας να εμφανίζουν τιμές σε δεκαδική, οκταδική, και δεκαεξαδική μορφή. Χρησιμοποιώντας τον χειριστή setw, τα προγράμματα σας μπορούν να ελέγχουν το πλάτος εξόδου μιας τιμής.
  • Χρησιμοποιώντας το ρεύμα εξόδου Cerr, τα προγράμματά σας μπορούν να γράφουν μηνύματα στην καθιερωμένη συσκευή λαθών του λειτουργικού συστήματος.
Πρακτική:

αρχείο 1001.cpp
#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << 1001;
}αρχείο Floating.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << 0.12345;
}αρχείο 1001too.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << 1 << 0 << 0 << 1;
}
αρχείο show1001.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "ο τυχερός μου αριθμός είναι το " << 1001;
}
αρχείο 1001MID.cpp
#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "Ο αριθμός " << 1001 << " είναι ο τυχερός μου";
}
αρχείο twolines.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "Αυτή είναι η γραμμή ένα\nΑυτή είναι η γραμμή δυο";


αρχείο Newlines.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << 1 << '\n' << '\n' << 0 << '\n' << 0 << '\n' << 1;
}
αρχείο endl.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "Είναι αλήθεια..." << endl << "Η C++ κάνει θάυματα!";
}
αρχείο special.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "Καμπανάκι\a\tΚαμπανάκι\a\tΚαμπανάκι\a";
}
αρχείο octhex.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "οκταδικό: " << oct << 10 << ' ' << 20 << endl;
    cout << "Δεκαεξαδικό: " << hex << 10 << ' ' << 20 << endl;
    cout << "Δεκαδικό: " << dec << 10 << ' ' << 20 << endl;
}

αρχείο cerr.Cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cerr << "Αυτό το μήνυμα είναι πάντα ορατό";
}


αρχείο setw.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "ο τυχερός μου αριθμός είναι το " << setw(3) << 1001 << endl;
    cout << "ο τυχερός μου αριθμός είναι το " << setw(4) << 1001 << endl;
    cout << "ο τυχερός μου αριθμός είναι το " << setw(5) << 1001 << endl;
    cout << "ο τυχερός μου αριθμός είναι το " << setw(6) << 1001 << endl;
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου