Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

#include και (main) στην C++

Ένα μικρό αφιέρωμα στη πρόταση/εντολή #include της C++ και στην main(void). Με απλά λόγια #include προσθέτει το απαραίτητο αρχείο ορισμών, ενώ η main ουσιαστικά καθορίζει το πρώτο βήμα δήλαδή το πρόγραμμα που τρέχει πρώτο:

Ας παπαγαλίσουμε λίγο...

Κατανόηση του κυρίου προγράμματος (main)
Τα πηγαία αρχεία της C++  μπορούν να περιέχουν  πολλές προτάσεις. Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα η πρόταση void main(void) Υποδεικνύει το το κύριο πρόγραμμα σας, το οποίο περιέχει την την πρώτη πρόταση προς εκτέλεση. Τα προγράμματά σας πρέπει να έχουν μια και μόνο πρόταση που να περιέχει το όνομα main (κύριο)

Κατανόηση της #include
Όταν δημιουργείτ προγράμματα C++ μπορείτε να εκμεταλευτείτε έτοιμες προτάσεις και ορισμούς που σας παρέχει ο μεταγλωττιστής. Η πρόταση #Include όριζει στον μεταγλωττιστή να ενσωματώσει τα περιέχομενα του καθορισμένου αρχείου στην αρχή του προγράμματος σας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μεταγλωττιστής θα ενσωματώσει τα περιέχομενα του αρχείου iostream.h
Τα αρχεία με την επέκταση ονόματος h τα οποία ενσωματώνετε στην αρχή (κεφαλή) των προγραμμάτων σας, ονομάζονται αρχεία επικεφαλίδων. Αν εξετάσετε τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία του μεταγλωττιστή σας, θα βρείτε έναν υποκατάλογο που ονομάζεται include, ο οποίος περιέχει πολλά διαφορετικά αρχεία επικεφαλίδων. το κάθε αρχείο επικεφαλίδας περιέχει ορισμούς που διαθέτει ο μεταγλωττιστής  για διάφορες λειτουργίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου