Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Βασικές μαθηματικές πράξεις στην C++

Όποιος και εάν είναι ο σκοπός τους, τα περισσότερα προγράμματα της C++ προσθέτουν, αφαιρούν, πολλαπλασιάζουν, ή διαιρούν τιμές. Όπως θα δείτε, τα προγράμματα σας μπορούν να εκτελούν αριθμητικές πράξεις σε σταθερές (όπως 2*5) ή σε μεταβλητές (Misthos - Kratiseis). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί μαθηματικοί τελεστές (operators) της C++:

+ | Προσθεση | sinolo = kostos + foros;
- | Αφαιρεση | resta = pliromi - sinolo;
* | Πολλαπλασιασμός | foros = kostos * pososto;
/ | Διαίρεση | mesos_oros = sinolo / arithmos;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου