Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

C++ μάθημα 2ο

Το ρεζουμέ:

Σε αυτό το μάθημα, εξετάστηκαν μερικά από τα κοινά στοιχεία που θα συναντάτε στα προγράμματα C++. Πριν προχωρήσετε στο μάθημα 3, βεβαιωθείτε ότι μάθατε τα παρακάτω:

  • Τα περισσότερα προγράμματα ξεκινούν με την πρόταση #include, η οποία υποδεικνύει στον μεταγλωττιστή να ενσωματώσει περιέχομενα ενός καθορισμένου αρχείου επικεφαλίδας στο πρόγραμμα.
  • Τα αρχεία επικεφαλιδων περιέχουν ορισμούς που παρέχει ο μεταγλωττιστής, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματά σας.
  • Ένα πηγαίο αρχείο μπορεί να αποτελείτε από πολλές προτάσεις. Η πρόταση main void(main) υποδηλώνει την αρχή του κυρίου προγράμματος (main), το οποίο περιέχει την πρώτη πρόταση που θα εκτέλεστεί.
  • όταν τα προγράμματα σας γίνουν πιο σύνθετα, θα ομαδοποιείτε τις συναφείς προτάσεις μέσα σε άγκιστρα.
  • Τα περισσότερα προγράμματα C++ χρησιμοποιούν το ρεύμα εξόδου cout για να εμφανίζουν πληροφορίες στην οθόνη. Όμως με τους τελεστές ανακατεύθυνσης Εισόδου/Εξόδου του λειτουργικού συστήματος, μπορείτε να ανακατευθύνετε  την έξοδο του Cout σ'ενα αρχείο, σε μια συσκευή (όπως ο εκτυπωτής), ή και στην είσοδο ενός δευτέρου προγράμματος.
Όπως είδατε, το ρεύμα εξόδου  cout επιτρέπει στα προγράμματα σας, να εμφανίζουν  δεδομένα εξόδου στην οθόνη. Στο μάθημα 3, θα δείτε πως μπορείτε  να χρησιμοποιείτε το cout  για να εμφανίζετε χαρακτήρες, ακέραιους αριθμούς, και τιμές κινητής υποδιαστολής.. Θα μάθετε επίσης πως να μορφοποιείτε αυτά τα δεδομένα εξόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου