Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

C++ μάθημα 1ο

Το Ρεζουμέ:

Σε αυτό μάθημα είδατε πως μπορείτε να δημιουργείτε, και να μεταγλωττιζετε  προγράμματα της C++! Πριν προχωρήσετε στο μάθημα 2, βεβαιώθήτε ότι έχετε  μάθει τα παρακάτω:
  • Τα προγράμματα περιέχουν μια λίστα με εντολές που θα εκτελέσει ο υπολογιστής.
  • Τα προγράμματα C++ αποθηκέυονται σε πηγαία αρχεία με επέκταση ονόματος CPP.
  • Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει το C++  σε γλώσσα μηχανής την οποία καταλαβαίνει ο υπολογιστής.
  • H C++ έχει ένα σύνολο γλωσσικών κανόνων, οι οποίοι ονομάζονται σύνταξη.
  • Αν παραβιάσετε έναν συντακτικό κανόνα, ο Υπολογιστής θα εμφανίσει ένα μήνυμα που θα περιγράφει το λάθος.
  • Πρέπει να απαλείψετε όλα τα συντακτικά λάθη, για να μπορέσει ο μεταγλωττιστής να δημιουργήσει εκτελέσιμο πρόγραμμα.
Στο επόμενο μάθημα θα ρίξουμε μια ματιά στα διάφορα μέρη ενός προγράμματος της C++. Θα εξηγήσουμε  την χρήση των αγκίστρων  {}, με τις λέξεις κλειδιά όπως η Void, και το πως τα προγράμματα εμφανίζουν δεδομένα εξόδου στην οθόνη.

Compiler = Μεταγλωττιστής.
CPP = πηγαίο αρχείο της C++ (C plus plus)

Η πρακτική μου:

#include <iostream. h>
void main(void)
{
    cout << "Η C++ κάνει θαύματα";
}
#include <iostream. h>
Void main(void)
    cout << "Ο προγραμματισμός σε C++  είναι πολύ έυκολος!";


#include <iostream. h>

void main(void)
{
    cout << den exei eisagogika;
    cout << Λάθος;
}


#include <iostream. h>

void main(void)
{
    cout << "den exei eisagogika";
    cout << "Λάθος";
}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου