Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

C++ μάθημα 5ο

Τελείωσα με το μάθημα 5; Ωωω... μου πήρε μόνο 3 ημέρες :P
Το ρεζουμέ λοιπόν...

Σε αυτό το μάθημα εξετάσαμε τους πιο συνηθισμένους  τελεστές αριθμητικών  πράξεων  και βηματικής  αύξησης της C++ . Πριν προχωρήσετε στο μάθημα 6, βεβαιωθείτε ότι έχετε μάθει τα παρακάτω:
  • Η C++  διαθέτει τελεστές βηματικής αύξησης σε θέση προθέματος (πριν) και επιθέματος μετά, οι οποίοι προσθέτουν 1 στην τιμή μιας μεταβλητής. H C++  διαθέτει επίσης τελεστές βηματικής μείωσης σε θέση προθέματος (πριν) και επιθέματος (μετά) οι οποίοι αφαιρούν 1 από την τιμή μιας μεταβλητής.
  • Οι τελεστές σε θέση προθέματος (πριν) ορίζουν στην C++ πρώτα να αυξήσει (η να μειώσει) την τιμή της μεταβλητής και μετά να την χρησιμοποιήσει. Οι τελεστές σε θέση επιθέματος (μετά),  ορίζουν στην C++ πρώτα την τιμή της μεταβλητής και μετά να την αυξήσει (ή να την μειώσει).
  • Για να εξασφαλίσει ότι οι παραστάσεις θα υπολογίζονται με συνεπή τρόπο, η C++ δίνει μια σειρά  προτεραιότητας σε κάθε τελεστή, ή οποία καθορίζει την σειρά με την οποία γίνονται οι πράξεις. Αν χρειάζεται να καθορίσετε την σειρά εκτέλεσης των πράξεων, τοποθετήστε  τις παραστάσεις σας μέσα σε παρενθέσεις. Η C++ υπολογίζει πρώτα  τις παραστάσεις που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις.
Στο μάθημα 6 θα μάθετε πως να χρησιμοποιείτε το ρεύμα εισόδου cin για να διαβάζετε δεδομένα εισόδου από το πληκτρολόγιο και να τα αποδίδετε σε μια μεταβλητή.

Πρακτική μαθήματος:


αρχείο showmath.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    cout << "5+7= " << 5 + 7 << endl;
    cout << "12-7= " << 12 - 7 << endl;
    cout << "1.2345*2= " << 1.2345 * 2 << endl;
    cout << "15/3= " << 15 / 3 << endl;
}

Αποτελέσματα εξόδου:
5+7= 12
12-7= 5
1.2345*2= 2.469
15/3= 5


αρχείο mathvars.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    float kostos = 3000.00;    //κοστος εμπορέυματος
    float foros_poliseon = 0.06;    //φόρος πωλήσεων 6%
    float poso_pliromis = 4000.00;    //ποσό που πλήρωσε ο πελάτης
    float foros, resta, sinolo;    //Φόρος, ρέστα πελάτη
                    //και σύνολο λογαριαμού


    foros = kostos * foros_poliseon;
    sinolo = kostos + foros;
    resta = poso_pliromis - sinolo;

    cout << "Κόστος εμπορέυματος " << kostos << " Δρχ" <<
        "\tφόρος: " << foros << " Δρχ" <<
        "\tΣύνολο: " << sinolo << " Δρχ" << endl;

    cout << "Ρέστα για τον πελάτη: " << resta << " Δρχ" << endl;


αρχείο inccount.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int counter = 1000;

    cout << "Η αρχική τιμή του μετρητή είναι " << counter << endl;
    counter = counter + 1
    cout << "Η τελική τιμή του μετρητή είναι " << counter << endl;
}
αρχείο inc_op.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int counter = 1000;

    cout << "Η αρχική τιμή του μετρητή είναι " << counter << endl;
    counter++;
    cout << "Η τελική τιμή του μετρητή είναι " << counter << endl;
}
αρχείο pre_post.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int small = 0;
    int big = 1000;

    cout << "Η μεταβλητή small είναι " << small << endl;
    cout << "Η μεταβλητή small++ δίνει " << small++ << endl;
    cout << "Η μεταβλητή small καταλήγει στο " << small << endl;

    cout << "H μεταβλητή big είναι " << big << endl;
    cout << "H μεταβλητή ++big δίνει " << ++big << endl;
    cout << "Η μεταβλητή big καταλήγει στο " << big << endl;
}

αποτέλεσμα των εντολών:
Η μεταβλητή small είναι 0
Η μεταβλητή small++ δίνει 0
Η μεταβλητή small καταλήγει στο 1
Η μεταβλητή big είναι 1000
Η μεταβλητή ++big δίνει 1001
Η μεταβλητή big καταλήγει στο 1001αρχείο deccount.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int small = 0;
    int big =1000;

    cout << "H μεταβλητή small είναι " << small << endl;
    cout << "Η μεταβλητή small-- δίνει " << small-- << endl;
    cout << "Η μεταβλητή small καταλήγει στο " << small << endl;

    cout << "Η μεταβλητή big είναι " << big << endl;
    cout << "Η μεταβλητή --big δίνει " << --big << endl;
    cout << "Η μεταβλητή big καταλήγει στο " << big << endl;
}


αποτέλεσμα των εντολών:
Η μεταβλητή small είναι 0
Η μεταβλητή small-- δίνει 0
Η μεταβλητή small καταλήγει στο -1
Η μεταβλητή big είναι 1000
Η μεταβλητή --big δίνει 999
Η μεταβλητή big καταλήγει στο 999

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου