Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Τα σχολια στην C++ - CONCOM.CPP

[πηγή]


Τα σχόλια στη C++ αρχίζουν με διπλή κάθετο "//", αρχίζουν οπουδήποτε στη γραμμή
και εκτείνονται ως το τέλος της γραμμής, όπου αυτόματα τερματίζονται. Ο παλιός 
τρόπος ορισμού των σχολίων, που χρησιμοποιείται και στην ANSI-C, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στη C++, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Ο νέος τρόπος είναι
προτιμότερος γιατί αποφεύγεται η κατά λάθος αποκοπή γραμμών προγράμματος με 
μορφή σχολίων. Αυτό μπορεί να γίνει, στον παλιό τρόπο, απλά ξεχνώντας να κλείσουμε
τα σχόλια. Μια καλή προγραμματιστική τεχνική είναι να χρησιμοποιείται ο νέος 
τρόπος για τον σχολιασμό και ο παλιός για την αποκοπή τμημάτων του προγράμματος κατά
την αποσφαλμάτωση.

Θα ήταν προτιμότερο να μην χρησιμοποιούνται σχόλια όταν το ίδιο νόημα μπορεί να βγει 
από άλλα στοιχεία του προγράμματος, όπως ονόματα μεταβλητών, σταθερών και συναρτήσεων.
Η σωστή ονοματολογία κάνει τον κώδικα ευανάγνωστο και κατανοητό και θα ήταν καλό να 
γίνεται σε κάθε πρόγραμμα. 

Εξετάστε το πρόγραμμα CONCOM.CPP σαν ένα παράδειγμα αρκετών νέων στοιχείων στη C++. 
Θα ασχοληθούμε με τα νέα στοιχεία στη γλώσσα, ένα κάθε φορά, ξεκινώντας με τα σχόλια.
 
 
 
#include "iostream.h"   '*this is the stream definition 
file */

void print_it(const int dara_value);

main()
{

const int START = 3;    // The value of START cannot be 
changed
const int STOP = 9;     // The value of STOP cannot be 
changed
volatile int CENTER = 6;  /* The value of CENTER may be 
changed
                 by something external to 
this
                 program.       */
int index;         /* A normal C variable   */

  for (index = START ; index < STOP ; index++)
   print_it(index);
}   /* End of program */

void print_it(const int data_value)
{
  cout << "The value of the index is " << data_value << "\n";
}
}CONCOM.CPP 
Κατεβάστε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου