Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

C++ μάθημα 4ο

Το ρεζουμέ:

Σε αυτό το μάθημα , είδατε ότι τα προγράμματα αποθηκέυουν πληροφορίες  σε μεταβλητές  καθώς εκτελούνται. Πριν προχωρήσετε στο μάθημα 5 βεβαιωθείτε ότι έχετε μάθει τα παρακάτω:
  • Για να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές μέσα στα προγράμματα σας, πρέπει να δηλώσετε τον τύπο και το όνομα αυτών των μεταβλητών.
  • Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να είναι μοναδικά και κατατοπιστικά.
  • Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να αρχίζουν με γράμμα, ή χαρακτήρα υπογράμμισης.
  • Η C++ θεωρεί τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα διαφορετικά.
  • Ο τύπος μιας μεταβλητής προσδιορίζει τι είδους τιμές μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτήν. Συνήθεις τύποι μεταβλητών είναι  οι char, int, float, και long
  • Τα σχόλια σας κάνουν τα προγράμματα σας πιο κατανοητά. Στα προγράμματα της C++, τα σχόλια αρχίζουν με την διπλή κάθετο (//)
Στο επόμενο μάθημα θα δείτε πως μπορείτε να εκτελείτε πράξεις, με τις μεταβλητές, όπως η πρόσθεση αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Πρακτική:


#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int vatmologia;
    float misthos;
    long apostasi_planiti_ari;
}


float misthos, foros_eisodimatos, sintaksi;

ilikia = 32;
misthos = 25000.75;
apostasi_selinis = 238857
Το επόμενο απόσπασμα  προγράμματος δηλώνει τις μεταβλητές  που μόλις περιγράψαμε, και μετά χρησιμοποιεί τον τελεστή απόδοσης τιμής για να δώσει τιμές στις μεταβλητές:

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int ilikia;
    float misthos;
    long apostasi_selinis;

    ilikia = 32;
    misthos = 250000.75;
    apostasi_selinis = 238857;
}Απόδοση τιμής σε μια μεταβλητή

Στις μεταβλητές αποθηκευονται τιμές κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. Για να αποθηκέυσουν μια τιμη σε μια μεταβλητή τα προγράμματα σας χρησιμοποιούν τον τελεστή απόδοσης τιμής (το σύμβολο ίσον). Η παρακάτω πρόταση χρησιμοποιεί τον τελεστή απόδοσης τιμής για να δώσει στην μεταβλητη mathima την τιμή 4:

mathima = 4;

Για να διευκολύνει την απόδοση τιμών  στις μεταβλητές  η C++ σας επιτρέπει επίσης να δίνετε τιμή σε μια μεταβλητή όταν την δηλώνετε, με τον εξής τρόπο:

int mathima = 4;

αρχείο showvars.cpp

#include <iostream.h>
void main(void)
{
    int ilikia = 32;
    float misthos = 250000.00;
    long apostasi_selinis = 238857;

    cout << "Ο υπάλληλος είναι "  << ilikia << " ετών" << endl;
    cout << "Ο υπάλληλος κερδίζει " << misthos << " δραχμές" << endl;
    cout << "Η σελήνη απέχει " << apostasi_selinis << " μίλια από την Γη" << endl;
}


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου