Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Συνήθεις τύποι μεταβλητών της C++

char ακέραιες τιμές στο διάστημα  από -128 εώς 127 συνήθως, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση γραμμάτων του Αλφαβήτου.
int Ακέραιες τιμές στο διάστημα από -32768 εώς 32767
unsigned Ακέραιες τιμές στο διάστημα 0 έως 65535
long Τιμές στο διάστημα  από -2147483648 έως  2147483647
float Τιμές στο διάστημα απο 3.4x10-38 έως 3.4x1038
double Τιμές στο διάστημα από 1.7x10-308 εώς 1.7x10308

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου