Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Ειδικοί χαρακτήρες για χρήση με το cout στην C++

Εκτός από τον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής \n , ο οποίος επιτρέπει στα προγράμματά σας να προωθούν το δρομέα στην αρχή μιας νέας γραμμής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλους ειδικούς χαρακτήρες που παρουσιάζονται παρακάτω:

\a προειδοποιητικός ήχος
\b Οπισθοχώρηση δρομέα
\f αλλαγή σελίδας
\n αλλαγή γραμμής
\r επαναφορά στην αρχή της γραμμής
\t οριζόντιος στηλοθέτης
\v κατακόρυφος στηλοθέτης
\\ ανάποδη κάθετος (χαρακτήρας)
\? Αγγλικό ερωτηματικό (χαρακτήρας)
\' Απλό εισαγωγικό (χαρακτήρας)
\" διπλό εισαγωγικό (χαρακτήρας)
\0 μηδενικός χαρακτήρας
\ooo οκταδικός χαρακτήρας πχ \007
\xhhh δεκαεξαδική τιμή πχ \xFFFF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου